MT4 cho smartphone, nó có thể thao tác cảm ứng trực quan hơn so với MT4 cho PC. Ngoài ra, ngay cả khi bạn không có PC, bạn vẫn có thể thực hiện giao dịch Forex của Tradeview chỉ với ứng dụng MT4 smartphone. Bài viết này giới thiệu về cách sử dụng cơ bản của ứng dụng MT4 smartphone bằng màn hình smartphone (iPhone). Sẽ giải thích trên màn hình iPhone nhưng về cơ bản thao tác cũng tương tự trên màn hình Android. Bài viết liên quan: Cách đọc và cách sử dụng màn hình MT4 PC Cách cài đặt ứng dụng MT4 Ứng dụng MT4 smartphone, bạn […]