Bài viết này sẽ giới thiệu về phương thức giao dịch sử dụng Envelopes. Ennvelope là đường chênh lệch trên dưới khoảng cách nhất định từ đường trung bình động, ban có thể giao dịch theo suy nghĩ nếu giá lệch hơn một lượng nhất định so với đường trung bình động, giá sẽ quay trở lại đường trung bình động ban đầu”.

Bài viết sẽ giải thích chi tiết về cách sử dụng và phương thức chính xác của Envelope, bao gồm cả việc cài đặt giá trị độ lệch của Envelope bao nhiêu là được.

Bài viết liên quan: cách hiển thị Envelope lên biều đồ

目次

Cách sử dụng Envelope

Khác với các chỉ số khác, Envelope không thể sử dụng suốt trên khung thời gian nào đó đã thiết lập 1 lần, mè Envelope phải được đặt chính xác theo biến động giá thị trường (xác suất biến động giá).

Ngoài ra, chu kỳ về cơ bản sử dụng chu kỳ 14. Nếu giá trị trở thành giá trị nhỏ hơn 14, phản ứng nhảy cảm với biến động giá tuy nhiên có nhiều điểm đánh lừa. Nêu giá trị trở thành giá trị lớn hơn 14, các điểm đánh lừa ít xuất hiện nhưng ngược lại thòi điểm mua bán trở nên ít đi .

Điều chỉnh độ lệch của Envelope

Độ lệch của Envelope, sẽ điều chỉnh tại điểm giá tiếp xúc và biến động tăng hoặc biến động giảm với đường giới hạn trên và dưới của Envelope.

Trước tiên hãy cài đặt theo tiêu chuẩn, “khung thời gian ngày: độ lệch 1.0”, “khung thời gian 4 giờ: độ lệch 0.5”, “khung thời gian 1 giờ: độ lệch 0.2”, “khung thời gian 15 phút: độ lệch 0.1”, sau đó vừa kiểm tra bằng mắt vị trí của giá và Envelope, vừa điều chỉnh giá trị của độ lệch.

Cách hiển thị Envelope

Như ví dụ biểu đồ trên, điều chỉnh độ lệnh tại vị trí (vòng tròn) mà giá tiếp xúc với đường Envelope. Ví dụ biểu đồ trên, cài đặt chu kỳ 14, độ lệch 0.25 tại khung thời gian 1 giờ của cặp tiền tệ EURJPY.

Do độ lệch của Envelope được cài đặt khác nhau tùy thuộc vào biến động thị trường (tỷ lệ biến động giá), độ lệch cũng sẽ thay đổi nếu cặp tiền tệ khác nhau ngay cả cùng một khung thời gian.

Vì vậy, bạn cần xác nhận lại chỉ số giao dịch bằng cách đặt lại độ lệch chính xác trước khi giao dịch.

Phương thức sử dụng Envelope

Cách giao dịch sử dụng Envelope chia làm 2 cách lớn.

  1. Cách giao dịch đảo chiều từ giới hạn trên/giới hạn dưới của thị trướng giá biến động nhất định

  2. Cách giao dịch thuận chiều theo hướng từ giá trung tâm đến giới hạn dưới/giới hạn trên của thị trường giá xu hướng

Envelope là một chỉ số kỹ thuật có thể sử dụng để giao dịch tại thị trường giá biến động nhất định hoặc thị trường giá có xu hướng.

1. Cách giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên/giới hạn dưới của thì trường giá biến động ổn định

Tại thị trường giá biến động ổn định, bạn có thể giao dịch ngược chiều bạn tại vị trí giá tiếp xúc giới hạn trên của Envelope, mua tại vị trí giá tiếp xúc giới hạn dưới.

Ví dụ giao dịch envelope

Thời điểm đóng lệnh, có thể đóng lệnh ở giới hạn trên/giới hạn dưới của Evvelope phía đối diện (ngược lại) đã đặt lệnh mới, tuy nhiên sẽ giảm rủi ro nếu đóng lệnh tại đường trung bình động của giá trung tâm.

2. Cách giao dịch thuận chiều theo hướng từ giá trung tâm đến giới hạn dưới/giới hạn trên của thị trường giá xu hướng

Tại thị trường giá có xu hướng, bạn có thể giao dịch thuận chiều bằng cách bán tại giá trung tâm của Envelope (đường trung bình động) trong thị trường giá giảm, mua tại giá trung tâm của Envelope (đường trung bình động) trong thị trường giá tăng.

Ví dụ giao dịch Envelope

Thời điểm đóng lệnh, giới hạn dưới của Envelope tại xu hướng giảm và giới hạn trên cuae Envelope tại xu hướng tăng.

Vì có rủi ro thu lỗ lan rộng nếu xu hướng thay đổi, vì vậy nếu bạn di chuyển theo hướng ngược lại sau khi đặt lệnh mới, bạn sẽ không thua lỗ nếu bạn cắt lỗ tại điểm tiếp xúc với đường Envelope đối diện.

Tóm tắt phương thức và cách sử dụng Envelope

  • Sử dụng chu kỳ 14

  • Độ lệch thay đổi tùy theo biến động lúc đó

  • Giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên/giới hạn dưới tại thị trường giá biến động ổn định

  • Giao dịch thuận chiều từ đường trung tâm Envelope tại thị trường có xu hướng

Envelope, là chỉ số hiển thị khoảng cách chênh lệch nhất định từ đường trung bình động theo độ lệch.

Giao dịch dựa trên lý luận “nếu giá có khoảng cách hơn nhất định từ đường trung bình động, sau đó quat lại đường trung bình động ban đầu và giá di động trong độ lệch nhất định của đường trung bình động”.

Envelope có thể được sử dụng rộng rãi với giao dịch thuận chiều / ngược chiều, thị trường giá biến động ổn định / thị trường giá có xu hướng, nhưng điều quan trọng là phải quyết định đường cắt lỗ để thua lỗ không lan rộng khi xu hướng thay đổi.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị Envelope lên biểu đồ