Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng MACD. MACD là một chỉ báo kỹ thuật phán đoán giao dịch từ hai đường, “đường khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn” và “đường trung bình động của MACD”.

Bài viết này, sẽ giải thích chi tiết về cách đọc của MACD và cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD với hình ảnh của MT4.

Bài viết liên quan Cách hiển thị MACD lên biểu đồ

目次

Cách đọc của MACD

Cách đọc của MACD

MACD được hiển thị ở khung dưới màn hình biểu đồ trên.

MACD của MT4/MT5, được hiển thị trong 2 đồ thị “đồ thị thanh (Histogram) và “đồ thị điểm”.Tùy vào công cụ giao dịch, 2 đồ thị cùng được hiển thị bằng đường hoặc “MACD, signal, histogram” được hiển thị thành 3 đồ thị.

MACD của MT4/MT5

 • Histogram: MACD (Ngắn hạn (12) EMA – Dài hạn (26) EMA)

 • Đường chấm: Signal (Đường trung bình động của MACD (9MA))

Mũi tên của khoanh tròn đỏ của hình ảnh biểu đồ trên, là vị trí 2 đường trung bình động giao nhau.

Treong MACD, nó trở thành “0”, nếu MACD đi lên trên mức tiêu chuẩn 0, bạn có thể phán đoán khuynh hương tăng, nếu MACD đi xuống so với mức tiêu chuẩn 0, bạn có thể phán đoán khuynh hướng giảm.

Phương thức sử dụng MACD

Giao dịch sử dụng MACD, sử dụng kết hợp 2 phương pháp phán đoán dưới đây.

 1. Phán đoán độ sức mạnh của thị trường lấy mức 0 làm tiêu chuẩn.

 2. Phán đoán bán hoặc mua tại vị trí MACD và signal MACD giao nhau.

1. Phán đoán sức mạnh của thị trường lấy 0 làm tiêu chuẩn

MACD

Điểm “0” của MACD là điểm 2 đường trung bình động 12EMA và 26EMA giao nhau và trở thành Golden cross và Death cross 12EMA và 26EMA.

Khi 2 đường trung bình động này trở thành Golden cross, MACD di chuyển từ âm sang dương và khi 2 đường trung bình động này trở thành Death cross, nó di chuyển từ dương sang âm.

 • Trường hợp MACD hiển thị trên 0: Khuynh hướng tăng(tín hiêu mua tại điểm 0)

 • Trường hợp MACD hiển thị dưới 0: Khuynh hướng giảm(Tín hiệu bán tại điểm 0)

Ngay cả vớicách kiếm tiền sử dụng trung bình động bạn cũng có thể phán đoán tín hiệu giao dịch lấy 0 làm tiêu chuẩn ở MACD sao cho Golden cross là “mua”, Death cross là “bán” trên đường trung bình động.

2. Phán đoán bán hoặc mua tại điểm MACD và signal giao nhau

ví dụ giao dịch MACD

MACD, hiển thị khoảng cách của 12EMA và 26EMA bằng đồ thị histogram, Signal là đường trung bình động đơn giản chồng 9MA lên MACD.

Bạn có thể phán đoán giao dịch tại điểm 2 đồ thị này giao nhau.

 • Điểm mà Signal di chuyển từ dưới lên trên và giao với MACD: Signal sẽ trở thành Golden cross và “mua”

 • Điểm mà Signal di chuyển từ trên xuống dưới và giao với MACD: Signal sẽ trở thành Death cross và “bán”

Bằng cách phán đoán giao dịch kết hợp 2 phương pháp “1. Phán đoán sức mạnh của thị trường lấy 0 làm tiêu chuẩn” và “2. Phán đoán bán hoặc mua” tại điểm MACD và signal giao nhau”, độ tin cậy sẽ cao hơn.

Tóm tắt cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD

 • Có thể sử dụng mà không cần thay đổi thông số cài đặt

 • Khuynh hướng tăng nêu từ 0 đi lên, khuynh hướng giảm nếu từ 0 đi xuống

 • Mua nếu MACD và signal là Golden cross

 • Bán nếu MACD và signal là Death cross

 • MACD phát huy tốt với thị trường có biến động

MACD, là chỉ số kỹ thuật của hệ xu hướng nắm bắt thời điểm và chu kì của thị trường.

MACD hiệu quả trong thị trường phạm vi có phạm vi biến động giá ở một mức độ nào đó, nhưng cũng có một nhược điểm là khó nắm bắt được dấu hiệu mua và bán vì có nhiều điểm “đánh lừa” trong thị trường với phạm vi dao động nhỏ và thị trường xu hướng vừa phải.

Nên sử dụng MACD phù hợp với tình hình thị trường và kết hợp với chỉ số của hệ xu hương khác.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị MACD lên biểu đồ