目次

RSIとは

RSI

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), là một chỉ số kỹ thuật đại diện cho chỉ số xác định xem mức thị trường hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức trong các biến động giá của toàn thị trường hay không.

Chỉ số RSI là một chỉ số được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ J. W. Wilder vào năm 1978.

Giá trị RSI, di chuyển trong phạm vi 0%~100%, bạn có thể phán đoán theo mức tiêu chuẩn với hơn 70% bị mua quá nhiều và dưới 30% bị bán quá nhiều.

Bài viết liên quan: Cách sử dụng RSI

Cách hiển thị RSI lên MT4/MT5

Nhấp chuột chọn “cửa sổ dịch chuyển” → “chỉ số” → “động lượng” → “Relative Strength Index” sau đó, vừa giữ chuột trái vừa di chuyển chỉ số lên biểu đồ muốn áp dụng (kéo và thả)

Hiển thị RSI lên MT4/MT5

Tại màn hình thiết lập, từ thông số, bạn có thể thay đổi chu kỳ, kiểu dáng (màu sắc) tùy thích.

Hiển thị RSI lên MT4/MT5

Tốt hơn khi bạn cài đặt thành khoảng chu kỳ của đường trung bìnhđộng mà bạn đang sử dụng, tuy nhiên nhà phát minh khuyên bạn nên đặt chu kỳ 14 ngày trên biểu đồ ngày.

Hơn nữa, biểu đồ trở nên dễ nhìn hơn nếu bạn cài đặt màu cho đường 30 và 70 tại ô “mức” của màn hình cài đặt. (không phải cài đặt bắt buộc)

Màn hình cài đặt RSI

Với thao tác trên bạn cố thể RSI lên biểu đồ của MT4/MT5.

RSI

RSI được hiển thị tại cửa sổ con (subwindow) bên dưới biểu đồ.

Cách hiển thị RSI lên ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone

Để hiển thị RSI trên ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone, đầu tiên chạm vào biểu tượng “f” trên màn hình biểu đồ, sau đó chạm vào cửa sổ chính trên màn hình chỉ số.

màn hình cài đặt RSI

Từ màn hình thêm chỉ số, chạm vào “Relative Strength Index” → thay đổi chu kỳ hoặc kiểu dáng nếu cần thiết, sau khi thay đổi tiêp tục chạm vào nút xong.

Như vậy, việc hiển thị RSI được hoàn tất.

Cách hiển thị RSI lên cTrader

Từ thanh công cụ của màn hình biểu đồ bạn muốn hiển thị RSI đặt con trỏ chuột vào biểu tượng “f”, nhấp chuột chọn công cụ đo giao động → Relative Strength Index.

Hiển thị RSI lên cTrader

Tại màn hình cài đặt, bạn có thể thay đổi thuộc tính tại ô “chu kỳ” và “mức”, sau đó nhấp chuột chọn nút “OK”.

Cài đặt RSI

cTrader RSI

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc hiển thị Relative Strength Index lên cTrader.

Trường hợp đồ thị RSI khó xem, bạn có thể thay đổi màu từ màn hình cài đặt.

Cách hiển thị RSI lên ứng dụng cTrader cho smartphone

Chạm vào cổ phiếu mong muốn trên ứng dụng cTrader → chạm vào biểu tượng mở rộng từ màn hình biểu đồ → chạm vào biểu tượng f dưới màn hình.

cTrader RSI

Chạm vào dấu + của màn hình Edit Indicators, tiếp tục chọn Relative Strength Index là bạn có thể hiển thị được chỉ số RSI.

cTrader RSI

Nếu muốn thay đổi chu kỳ hoặc kiểu dáng, bằng cách chạm vào Relative Strength Index và thay đổi từ màn hình cài đặt.