Ứng dụng cTrader cho smartphone cho phép bạn dễ dàng đặt lệnh mới và đóng lệnh tương tự như cTrader cho PC.

Cách đặt lệnh thị trường được thực hiện chỉ cần chạm vào cặp tiền tệ → chọn khối lượng giao dịch chạm “bán hoặc mua”, và đóng lệnh được hoàn thành chỉ với chạm vào dầu x vào mục bạn muốn đóng lệnh từ tab lệnh.

Bài viết này giới thiệu cách giao dịch trên ứng dụng cTrader cho smartphone với màn hình iPhone, bạn cũng có thể giao dịch với thao tác tương tự trên Android.

目次

Đặt lệnh mới

Đặt lệnh thị trường

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng cTrader, bạn có thể đặt lệnh bằng cách chạm vào cặp tiền tệ muốn giao dịch từ màn hình danh sách cặp tiền tệ → chọn khối lượng giao dịch → chạm “bán hoặc mua”.

đặt lệnh thị trường

Đặt lệnh chờ

Để đặt lệnh chờ, trước tiên chạm vào cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch → chạm vào biểu tượng đặt lệnh góc phải phía trên màn hình.

màn hình đặt lệnh chờ smartphone cTrader

Tại màn hình đặt lệnh, chọn loại lệnh đặt từ “Limit/Stop/Stop Limit” chọn bán hoặc mua và nhập giá đặt lệnh, cuối cùng nhấn nhút “Create Order” là xem như bạn đã hoàn thành xong việc đặt lệnh.

màn hình đặt lệnh chờ smartphone cTrader

 1. Chọn loại lệnh đặt

 2. Chọn bán hoặc mua

 3. Nhập giá đặt lệnh

 4. Hoàn thành đặt lệnh bằng cách chạm vào Create Order

Ý nghĩa của loại lệnh đặt

 • Market: Lệnh thị trường

 • Limit: Lệnh giới hạn

 • Stop: Lệnh dừng

 • Stop Limit: Lệnh dừng giới hạn

Khi kết thúc đặt lệnh bằng cách chạm vào Place Order, tab đặt lệnh của ứng dụng cTrader được hiển thị.

Có thể hủy hoặc sửa lệnh nếu đó là trước khi giao dịch được thực thi.

Đóng lệnh

Lệnh thị trường

Đóng lệnh thị trường đơn giản chỉ với chạm vào dấu x của mục bạn muốn đóng lệnh từ tab “position”.

màn hình đặt lệnh cTrader

Với thao tác trên đóng lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức tỷ giá lúc đó.

Lệnh chờ

Tab “position” → chạm vào mục muốn đóng lệnh → chạm vào “lệnh đã đặt” → chạm vào “Stop Loss”/”Take Profit” của tab “protect” → nhập giá hoặc Pips → bằng cách chạm vào nút “Modify” bạn có thể đặt được lệnh chờ.

màn hình đóng lệnh cTrader cho smartphone

 1. Chạm vào tab position

 2. Chạm vào mục muốn đóng lệnh

 3. Chạm vào lệnh đã đặt

 4. Chạm vào “Stop Loss”/”Take Profit” của tab “protect” và nhập giá

 5. Chạm vào nút “Modify” để hoàn tất việc đặt lệnh

Chỉ cần đánh dầu tích vào 1 trong 2 “Stop Loss”/”Take Profit” là OK.

Khi nhập giá hoặc Pips, vì lợi nhuận và lỗ dự kiến được hiển thị tự động nên bạn có thể đặt lệnh dễ dàng.

Có thể kiểm tra dòng lệnh ngược từ tab biểu đồ

Cũng thuận tiện khi có thể xác nhận đường đã cài đặt trên biểu đồ bằng cách chạm vào lệnh và chạm vào tab biểu đồ sau khi đặt lệnh chờ.