Archive List for Currenex

Envelope là gì? Cách hiển thị Envelope lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

Envelope là gì? Envelope, đường chênh lệch khoảng cách nhất định trên dưới từ đường trung bình động. Envelope, là chỉ số có thể phán đoán giá di chuyển khoảng cách bao nhiêu từ đường trung bình động. Cách giao dịch ngược chiều tại vị trí giá tiếp xúc đường trên dưới của Envelope phổ biến. Bài viết liên quan: Cách sử dụng Envelope Cách hiển thị Envelope trên MT4/MT5 Từ cửa sổ dịch chuyển của khung trái màn hình MT4/MT5 chọn “chỉ số” → “xu hướng” → “Envelope”, kéo và thả đến biểu đồ bạn muốn áp dụng. Tại màn hình thiết lập, từ thông số, bạn thiết lập […]

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) là gì? Cách hiển thị RSI lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

RSIとは RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), là một chỉ số kỹ thuật đại diện cho chỉ số xác định xem mức thị trường hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức trong các biến động giá của toàn thị trường hay không. Chỉ số RSI là một chỉ số được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ J. W. Wilder vào năm 1978. Giá trị RSI, di chuyển trong phạm vi 0%~100%, bạn có thể phán đoán theo mức tiêu chuẩn với hơn 70% bị mua quá nhiều và dưới 30% bị bán quá nhiều. Bài viết liên quan: Cách sử dụng […]

Đường trung bình động là gì? Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

Đường trung bình động là gì? Đường trung bình động (Moving Average), là đường đồ thị giá trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định. Tại biểu đồ ngày, nếu là đường trung bình động 14 ngày, đồ thị được hiển thị với giá trị trung bình của giá cứ sau 14 ngày chống lên biểu đồ. Giá trị chu kỳ của đường trung bình động có thể được thay đổi tự do. Có 4 loại đường trung bình động MA, EMA, SMMA và WMA, tuy nhiên chỉ số được các nhà giao dịch sử dụng chủ yếu là đường trung bình động đơn giản (MA) và […]

Bollinger Bands là gì? Cách hiển thị Bollinger Bands lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

Bollinger Bands là gì? Bollinger Bands là đường thẳng biểu thị mức độ biến động giá từ giá trị trung bình là bao nhiêu bằng đồ thị của độ lệch chuẩn. Là chỉ số kỹ thuật được phát minh bởi nhà đầu tư Hoa Kỳ John Bollinger vào đầu những năm 1980, vì vậy được đặt tên là Bollinger Bands. Theo lý thuyết phân phối chính thức, xác suất giá nằm trong ± 1σ của dải bollinger là 68,26%, xác suất giá nằm trong ± 2σ là 95,44% và xác suất giá nằm trong ± 3σ là 99,73%. Dải bollinger sử dụng xác suất này để đưa ra phán đoán […]

MACD là gì? Cách hiển thị MACD lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

MACD là gì? MACD là một chỉ số kỹ thuật sử dụng hai đường “chênh lệch giữa đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn” và “đường trung bình động của MACD” để xác định nên mua hay bán từ chu kỳ thị trường. MACD viết tắt của “Moving Average Convergence Divergence” có nghĩa là đường trung bình động hội tụ/phân kỳ. Bài viêt tham khảo: Cách sử dụng MACD Cách hiển thị MACD lên MT4/MT5 Từ “cửa sổ dịch chuyển” góc trái màn hình MT4/MT5 → “chỉ số” → “hệ động lượng” → kéo và thả “MACD” lên biểu đồ muốn áp dụng. Với màn […]

Cách cài đặt từng phần mềm giao dịch của Tradeview

Tradeview MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

Tradeview, có 4 phần mềm giao dịch “MT4”, “MT5”, “cTrader”, “Currenex”, bạn có thể giao dịch Forex bằng cách mở tài khoản chuyên dụng phù hợp với từng phần mềm giao dịch. Các phần mềm giao dịch, có thể mở tất cả các tài khoản demo miễn phí, vì vậy bạn có thể xác nhận cảm quan sử dụng trước khi nạp tiền và giao dịch thực tế. Bài viết này, giới thiệu cách cài đặt “MT4”, “MT5”, “cTrader”, “Currenex” có thể sử dụng trên Tradeview với màn hình PC window. MT4 (MetaTrader4)/ MT5 (MetaTrader5) MT4 (MetaTrader4), là phần mềm giao dịch được yêu thích nhất Thế giới. Không chỉ […]

Tóm tắt cách đặt lệnh mới và đóng lệnh của Forex trên Tradeview

MT4 MT5 cTrader Cách giao dịch Currenex Phần mềm giao dịch

Để đặt lệnh mới và đóng lệnh Forex hoặc CFD trên MARKETS Tradeview, trước tiên hãy cài đặt nền tảng giao dịch cho từng loại tài khoản. Tradeview có 5 loại tài khoản, “Tài khoản X Leverage”, “Tài khoản ILC”, “Tài khoản MT5”, “Tài khoản cTrader” và “Tài khoản Currenex” và các nền tảng giao dịch khác nhau được sử dụng cho từng loại. Bài viết này giới thiệu tóm tắt ngắn gpnj về cách đặt lệnh mới và đóng lệnh cho mỗi nền tảng giao dịch trên PC. Nền tảng giao dịch theo từng loại tài khoản Nền tảng giao dịch tương ứng theo từng loại tài khoản như […]

To the top