Tag List for Tài khoản demo

Cách mở tài khoản demo miễn phí MT4 của Tradeview từ smartphone

MT4 Tradeview Mở tài khoản Tradeview Phần mềm giao dịch

Ở Tradeview, bạn có thể mở tài khoản demo MT4 từ smartphone. Là cách cài đặt ứng dụng MT4 (MetaTrader4) trên smartphone và yêu cầu mở tài khoản demo từ ứng dụng MT4. Bài viết này, sẽ giới thiệu cách mở tài khoản demo miễn phí MT4 của Tradeview từ smartphone trên màn hình điện thoại smartphone iOS (iPhone). Bài viết liên quan: Cách mở tài khoản demo MT4 của Tradeview từ máy tính STEP1: Cài đặt ứng dụng MT4 trên smartphone Cài đặt MT4 từ “App Store” nếu là ứng dụng MT4 smartphone iOS và “Google Play” nếu là Android. STEP2: Yêu cầu mở tài khoản demo từ ứng […]

Cách mở tài khoản demo phiên bản MT4 của Tradeview. Mở tài khoản demo dành cho luyện tập của Tradeview hoàn thành trong vòng 2 phút

MT4 Mở tài khoản Tradeview Phần mềm giao dịch

Tài khoản demo miễn phí dành cho luyện tập của Tradeview, với thủ tục đơn giản, bất cứ ai cũng có thể hoàn thành trong vòng 2 phút. Tài khoản demo của, có thể chọn từ 4 loại phần mềm “MT4”, “MT5″, CTrader”, “Viking”. Bài viết này, giới thiệu cách mở tài khoản demo trên phần mềm giao dịch MT4 cho máy tính. Trường hợp muốn mở tài khoản demo của Tradeview trên smartphone hoặc máy tính bảng, bạn có thể tham khảo từ bài viết ở link dưới đây. Bài viết liên quan: Cách mở tài khoản demo của Tradeview phiên bản iOS Bài viết liên quan: So sánh […]

To the top