Tóm tắt cách sử dụng cơ bản của ứng dụng MT4 smartphone

MT4 Phần mềm giao dịch

MT4 cho smartphone, nó có thể thao tác cảm ứng trực quan hơn so với MT4 cho PC. Ngoài ra, ngay cả khi bạn không có PC, bạn vẫn có thể thực hiện giao dịch Forex của Tradeview chỉ với ứng dụng MT4 smartphone. Bài viết này giới thiệu về cách sử dụng cơ bản của ứng dụng MT4 smartphone bằng màn hình smartphone (iPhone). Sẽ giải thích trên màn hình iPhone nhưng về cơ bản thao tác cũng tương tự trên màn hình Android. Bài viết liên quan: Cách đọc và cách sử dụng màn hình MT4 PC 目次 Cách cài đặt ứng dụng MT4 Ứng dụng MT4 smartphone, […]

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số Envelopes

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này sẽ giới thiệu về phương thức giao dịch sử dụng Envelopes. Ennvelope là đường chênh lệch trên dưới khoảng cách nhất định từ đường trung bình động, ban có thể giao dịch theo suy nghĩ nếu giá lệch hơn một lượng nhất định so với đường trung bình động, giá sẽ quay trở lại đường trung bình động ban đầu”. Bài viết sẽ giải thích chi tiết về cách sử dụng và phương thức chính xác của Envelope, bao gồm cả việc cài đặt giá trị độ lệch của Envelope bao nhiêu là được. Bài viết liên quan: cách hiển thị Envelope lên biều đồ 目次 Cách […]

Envelope là gì? Cách hiển thị Envelope lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

目次 Envelope là gì? Envelope, đường chênh lệch khoảng cách nhất định trên dưới từ đường trung bình động. Envelope, là chỉ số có thể phán đoán giá di chuyển khoảng cách bao nhiêu từ đường trung bình động. Cách giao dịch ngược chiều tại vị trí giá tiếp xúc đường trên dưới của Envelope phổ biến. Bài viết liên quan: Cách sử dụng Envelope Cách hiển thị Envelope trên MT4/MT5 Từ cửa sổ dịch chuyển của khung trái màn hình MT4/MT5 chọn “chỉ số” → “xu hướng” → “Envelope”, kéo và thả đến biểu đồ bạn muốn áp dụng. Tại màn hình thiết lập, từ thông số, bạn thiết […]

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) là gì? Cách hiển thị RSI lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

目次 RSIとは RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), là một chỉ số kỹ thuật đại diện cho chỉ số xác định xem mức thị trường hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức trong các biến động giá của toàn thị trường hay không. Chỉ số RSI là một chỉ số được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ J. W. Wilder vào năm 1978. Giá trị RSI, di chuyển trong phạm vi 0%~100%, bạn có thể phán đoán theo mức tiêu chuẩn với hơn 70% bị mua quá nhiều và dưới 30% bị bán quá nhiều. Bài viết liên quan: Cách sử […]

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số RSI

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết lần này sẽ giới thiệu cách kiếm tiền bằng cách sử dụng RSI (Relative Strength Index: chỉ số sức mạnh tương đối). RSI là chỉ số kỹ thuật của hệ động lượng được sử dụng để giao dịch bằng cách phán đoán rằng đồ thị nằm trong khoảng 0% ~ 100% và “30% trở xuống là bán quá nhiều, 70% trở lên là mua quá nhiều”. Bài viết này, giải thích chi tiết hơn về cách đọc RSI và cách giao dịch sử dụng RSI bằng hình ảnh. Bài viết liên quan: Cách hiển thị RSI lên biểu đồ 目次 Cách kiếm tiền sử dụng RSI Giao dịch […]

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng MACD. MACD là một chỉ báo kỹ thuật phán đoán giao dịch từ hai đường, “đường khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn” và “đường trung bình động của MACD”. Bài viết này, sẽ giải thích chi tiết về cách đọc của MACD và cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD với hình ảnh của MT4. Bài viết liên quan Cách hiển thị MACD lên biểu đồ 目次 Cách đọc của MACD MACD được hiển thị ở khung dưới màn hình biểu đồ trên. MACD của MT4/MT5, được hiển thị […]

Cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên cTrader cho smartphone

cTrader Cách giao dịch Phần mềm giao dịch

Ứng dụng cTrader cho smartphone cho phép bạn dễ dàng đặt lệnh mới và đóng lệnh tương tự như cTrader cho PC. Cách đặt lệnh thị trường được thực hiện chỉ cần chạm vào cặp tiền tệ → chọn khối lượng giao dịch chạm “bán hoặc mua”, và đóng lệnh được hoàn thành chỉ với chạm vào dầu x vào mục bạn muốn đóng lệnh từ tab lệnh. Bài viết này giới thiệu cách giao dịch trên ứng dụng cTrader cho smartphone với màn hình iPhone, bạn cũng có thể giao dịch với thao tác tương tự trên Android. 目次 Đặt lệnh mới Đặt lệnh thị trường Sau khi đăng […]

Cách kiếm tiền sử dụng đường trung bình động

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số đường trung bình động. Đường trung bình động là đường đồ thị giá trung bình của 1 khoảng thời gian nhất định, có bốn loại đường trung bình động và cài đặt của kchu kỳ khác nhau tùy thuộc vào từng người. Bài viết này giải thích chi tiết cách sử dụng trung bình động với hình ảnh MT4 phiên bản PC, bao gồm loại trung bình động nào sẽ sử dụng và chu kỳ cần đặt. Bài viết liên quan: Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ 目次 3 lý do chính […]

Đường trung bình động là gì? Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ

Cách hiển thị chỉ số MT4 MT5 cTrader Currenex Phần mềm giao dịch

目次 Đường trung bình động là gì? Đường trung bình động (Moving Average), là đường đồ thị giá trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định. Tại biểu đồ ngày, nếu là đường trung bình động 14 ngày, đồ thị được hiển thị với giá trị trung bình của giá cứ sau 14 ngày chống lên biểu đồ. Giá trị chu kỳ của đường trung bình động có thể được thay đổi tự do. Có 4 loại đường trung bình động MA, EMA, SMMA và WMA, tuy nhiên chỉ số được các nhà giao dịch sử dụng chủ yếu là đường trung bình động đơn giản (MA) […]

Cách kiếm tiền sử dụng dãi bollinger band

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band. Bollinger band là đường thể hiện bằng độ thị của độ lệch tiêu chuẩn cho thấy mức độ biến động giá từ giá trị trung bình là bao nhiêu và phán đoán giao dịch dựa trên giá nằm tại vị trí nào trên dai ±1~±3σ. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết với hình ảnh của MT4 cho PC về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band bao gồm cách đặt giá trị chu kỳ của bollinger band khoảng bao nhiêu là tốt. Bài viết liên quan: Cách hiển thị bollinger band […]

To the top