Bài viết này sẽ giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số đường trung bình động. Đường trung bình động là đường đồ thị giá trung bình của 1 khoảng thời gian nhất định, có bốn loại đường trung bình động và cài đặt của kchu kỳ khác nhau tùy thuộc vào từng người.

Bài viết này giải thích chi tiết cách sử dụng trung bình động với hình ảnh MT4 phiên bản PC, bao gồm loại trung bình động nào sẽ sử dụng và chu kỳ cần đặt.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ

目次

3 lý do chính để sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất trong Forex, nhưng tại sao lại sử dụng đường trung bình động đầu tiên?

Có ba lý do chính dưới đây cho điều đó.

 1. Để phán đoán xu hướng của giá thị trường

 2. Để phán đoán điểm chuyển đổi thị trường

 3. Để phán đoán vị trí biến động tăng hoặc biến động giảm

Rất khó để xác định độ chính xác của xu hướng, điểm chuyển đổi xu hướng và điểm biến động tăng hoặc biến động giảm giá chỉ với các biểu đồ không hiển thị đường trung bình động.

biểu đồ

Tuy nhiên, ba phán đoán trên được đơn giản hóa bằng cách hiển thị một đường trung bình động trên biểu đồ.

đường trung bình động

Như thể hiện trong ví dụ biểu đồ trên, nếu đường trung bình động đi xuống, đó sẽ là xu hướng giảm và nếu đường trung bình động đi lên, đó sẽ là xu hướng tăng. Điểm mà đường trung bình đông chuyển từ hướng xuống thành hướng lên là điểm chuyển đổi của thị trường.

Ngoài ra, vòng tròn màu đỏ là điểm mà giá đang biến động tăng hoặc biến động giảm. Có thể đưa ra phán đoán bán hoặc mua tại vòng tròn màu đỏ.

Theo cách này, bằng cách hiển thị các đường trung bình động trên biểu đồ giúp dễ dàng nhìn thấy các tài liệu phán đoán mua và bán khó thấy.

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động có 4 loại. Ngay cả đối với các đường trung bình động trong cùng chu kỳ, các công thức tính cũng khác nhau, dẫn đến các biểu đồ hơi khác nhau.

 1. Đường trung bình động đơn giản (MA): Ký hiệu của MT4 là “Simple”

 2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Ký hiệu của MT4 là “Exponential”

 3. Đường trung bình trượt (SMMA): Ký hiệu của MT4 là “Smoothed”

 4. Đường trung bình động có trọng số (WMA): Ký hiệu của MT4 là “LinearWeighted”

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất trong các cổ phiếu và Forex là “đường trung bình động đơn giản” và “đường trung bình động hàm mũ”.

Đường trung bình di chuyển đơn giản (MA) chỉ đơn giản là vẽ giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cố định trong quá khứ. Nó có xu hướng sử dụng nhiều người hơn trong các nhà giao dịch chứng khoán.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một biểu đồ về giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian cố định trước đây nhân với hằng số làm mượt. Các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng sử dụng các đường trung bình động hàm mũ.

2 loại đường trung bình động

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (MA), giúp dễ dàng nắm bắt thời điểm giao dịch ngắn hạn.

Chu kỳ của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động là cài đặt trong bao lâu để tính giá trị trung bình của thời gian.

Ví dụ, trường hợp hiển thị chu kỳ của đường trung bình động là “5” trên biểu đồ ngày, thì trở thành đường trung bình động 5 ngày, hiển thị giá trung bình trong 5 ngày qua bằng đồ thị.

Vì vậy, Ý nghĩa của từng chu kỳ khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ đang hiển thị.

Nếu đường trung bình cài đặt chu kỳ 20

 • Biểu đồ tháng = 20 tháng

 • Biểu đồ tuần = 20 tuần

 • Biểu đồ ngày = 20 ngày

 • Biểu đồ 4 giờ = 80 giờ

 • Biểu đồ 1 giờ = 20 giờ

 • Biểu đồ 15 phút = 5 phút

 • Biểu đồ 1 phút = 20 phút

Tiêu chuẩn cài đặt chu kỳ của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động có thể cài đặt tự do, nhưng chu kỳ của đường trung bình động được sử dụng chủ yếu là giá trị có thời điểm tốt.

Nếu là biểu đồ 15 phút, bội số của “4, 8, 12…” thường được sử dụng. Lý do bội số của 4 thường được sử dụng là do đường trung bình động 4 của biểu đồ 15 phút biểu thị giá trị trung bình trong 1 giờ.

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
1 giờ4, 8, 12, 24, 36、48、72, 96, 120,...
1 ngày5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 22 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
1 tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
1 tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,...

Vì chứng khoán và Forex đóng cửa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, chỉ có thể giao dịch năm ngày trong 1 tuần. Do đó, trong biểu đồ hàng ngày, thông thường sẽ cài đặt bằng chu kỳ của bội số của 5.

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động có chia theo 3 cách lớn dưới đây.

 1. cách dựa theo phán đoán của xu hướng

 2. Cách dựa theo phán đoán của đường kháng cự và đường hỗ trợ

 3. Cách dựa theo điểm cắt nhau của nhiều đường trung bình động

1. Cách giao dịch dựa theo phán đoán của xu hướng

Đây là cách phán đoán giao dịch nắm bắt xu hướng thị trường dựa theo cách xác định đường trung bình động đang hướng xuống hay hướng lên.

 • Đường trung bình động đi lên xu hướng tăng (đặt lệnh mua)

 • Đường trung bình động đi xuống xu hướng giảm (đặt lệnh bán)

Khi hiển thị nhiều đường trung bình động, tất cả các đường trung bình động đều nghiêng theo cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng mạnh hơn.

Xác định xu hướng của đường trung bình động

Một ví dụ giao dịch là nếu đường trung bình động đi lên và xu hướng tăng liên tục, hãy đặt lệnh mua và đóng lệnh tại điểm đường trung bình động đi xuống. (hoặc ngược lại).

Tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ, nó sẽ thay đổi tự nhiên cho dù đường trung bình động hướng lên hay xuống.

Nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ khung thời gian ngắn, chẳng hạn như 5 phút hoặc 15 phút, rủi ro sẽ ít hơn khi giao dịch có cùng xu hướng với xu hướng tăng / xu hướng giảm của biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ.

2. Cách giao dịch dựa theo đường kháng cự và đường hỗ trợ

Đường trung bình động, cũng có vai trò như đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ.

Đường kháng cự (resistance line) đề cập đến đường biến động tăng sau đó tiếp tục tăng trong khi giá giảm và đường hỗ trợ (support line) đề cập đến đường biến động giảm và tiếp tục giảm trong khi giá đang tăng.

Phán đoán mua

Giá vượt trên đường trung bình động: mua (thuận chiều)

Giá biến động trên đường trung bình động: mua (ngược chiều)

Phán đoán bán

Giá đi xuống đường trung bình động: bán (thuận chiều)

Giá biến động giảm trên đường trung bình động: bán (ngược chiều)

Đường trung bình di động có thể được coi là đường hỗ trợ và đường kháng cự, và có thể được giao dịch như trên.

Trường hợp bạn đang hiển thị nhiều đường trung bình động, nếu giá vượt tất cả các đường trung bình động, có nghĩa là biến động xu hướng mạnh hơn.

3. Cách giao dịch dựa theo điểm giao nhau của nhiều đường trung bình động

Bạn có thể hiển thị 2 hoặc nhiều hơn (thường là 3) đường trung bình động của đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động trung – dài hạn, và bạn có thể đánh giá việc mua và bán tại điểm mà 2 đường trung bình động giao nhau.

Giao nhau của đường trung bình động

Điểm mà đường trung bình động ngắn hạn vượt quá đường trung bình động trung và dài hạn, nó sẽ trở thành đường golden cross và tín hiệu mua.

Điểm mà đường trung bình động ngắn hạn đi xuống dưới đường trung bình động trung và dài hạn, nó sẽ trở thành death cross và tín hiệu bán.

Tóm tắt cách kiếm tiền sử dụng chỉ số đường trung bình động

 • Có 3 lý do chính sử dụng đường trung bình động

 • 1.Để phán đoán xu hướng thị trường

 • 2.Để phán đoán điểm chuyển đổi xu hướng

 • 3.Để phán đoán điểm biến động tăng hoặc giảm của giá

 • Đường trung bình động có 4 loại, nhưng chủ yếu sử dụng MA và EMA

 • Chu kỳ khác nhau tùy vào biểu đồ khung thời gian tuy nhiêu thường sử dụng giá trị có thời điểm tốt.

 • Có 3 cách sử dụng đường trung bình động chính

 • 1.Cách giao dịch dựa trên phán đoán xu hướng

 • 2.Cách giao dịch dựa theo đường kháng cự và đường hỗ trợ

 • 3.Cách giao dịch dựa theo điểm giao nhau của nhiều đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bởi vì nó là phổ biến nhất, đường trung bình động có độ tin cậy cao và nó có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận nếu được sử dụng phù hợp để giao dịch.

Đầu tiên, hãy nắm vững cách sử dụng đường trung bình động phù hợp với bạn bằng tài khoản demo.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ