Tag List for Phướng thức giao dịch

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số Envelopes

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này sẽ giới thiệu về phương thức giao dịch sử dụng Envelopes. Ennvelope là đường chênh lệch trên dưới khoảng cách nhất định từ đường trung bình động, ban có thể giao dịch theo suy nghĩ nếu giá lệch hơn một lượng nhất định so với đường trung bình động, giá sẽ quay trở lại đường trung bình động ban đầu”. Bài viết sẽ giải thích chi tiết về cách sử dụng và phương thức chính xác của Envelope, bao gồm cả việc cài đặt giá trị độ lệch của Envelope bao nhiêu là được. Bài viết liên quan: cách hiển thị Envelope lên biều đồ Cách sử […]

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số RSI

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết lần này sẽ giới thiệu cách kiếm tiền bằng cách sử dụng RSI (Relative Strength Index: chỉ số sức mạnh tương đối). RSI là chỉ số kỹ thuật của hệ động lượng được sử dụng để giao dịch bằng cách phán đoán rằng đồ thị nằm trong khoảng 0% ~ 100% và “30% trở xuống là bán quá nhiều, 70% trở lên là mua quá nhiều”. Bài viết này, giải thích chi tiết hơn về cách đọc RSI và cách giao dịch sử dụng RSI bằng hình ảnh. Bài viết liên quan: Cách hiển thị RSI lên biểu đồ Cách kiếm tiền sử dụng RSI Giao dịch sử […]

Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng MACD. MACD là một chỉ báo kỹ thuật phán đoán giao dịch từ hai đường, “đường khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn” và “đường trung bình động của MACD”. Bài viết này, sẽ giải thích chi tiết về cách đọc của MACD và cách kiếm tiền sử dụng chỉ số MACD với hình ảnh của MT4. Bài viết liên quan Cách hiển thị MACD lên biểu đồ Cách đọc của MACD MACD được hiển thị ở khung dưới màn hình biểu đồ trên. MACD của MT4/MT5, được hiển thị trong […]

Cách kiếm tiền sử dụng đường trung bình động

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số đường trung bình động. Đường trung bình động là đường đồ thị giá trung bình của 1 khoảng thời gian nhất định, có bốn loại đường trung bình động và cài đặt của kchu kỳ khác nhau tùy thuộc vào từng người. Bài viết này giải thích chi tiết cách sử dụng trung bình động với hình ảnh MT4 phiên bản PC, bao gồm loại trung bình động nào sẽ sử dụng và chu kỳ cần đặt. Bài viết liên quan: Cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ 3 lý do chính để […]

Cách kiếm tiền sử dụng dãi bollinger band

Cách giao dịch Người mới bắt đầu Forex

Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band. Bollinger band là đường thể hiện bằng độ thị của độ lệch tiêu chuẩn cho thấy mức độ biến động giá từ giá trị trung bình là bao nhiêu và phán đoán giao dịch dựa trên giá nằm tại vị trí nào trên dai ±1~±3σ. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết với hình ảnh của MT4 cho PC về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band bao gồm cách đặt giá trị chu kỳ của bollinger band khoảng bao nhiêu là tốt. Bài viết liên quan: Cách hiển thị bollinger band […]

To the top