Bài viết lần này sẽ giới thiệu cách kiếm tiền bằng cách sử dụng RSI (Relative Strength Index: chỉ số sức mạnh tương đối). RSI là chỉ số kỹ thuật của hệ động lượng được sử dụng để giao dịch bằng cách phán đoán rằng đồ thị nằm trong khoảng 0% ~ 100% và “30% trở xuống là bán quá nhiều, 70% trở lên là mua quá nhiều”.

Bài viết này, giải thích chi tiết hơn về cách đọc RSI và cách giao dịch sử dụng RSI bằng hình ảnh.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị RSI lên biểu đồ

目次

Cách kiếm tiền sử dụng RSI

Giao dịch sử dụng RSI, cơ bản rất đơn giản với giao dịch “mua nếu dưới 30% và bán nếu hơn 70%”. Tuy nhiên, RSI không phát huy tốt trong thị trường có xu hướng, vì vậy bạn cần lưu ý khi sử dụng nó ngoài thị trường không có xu hướng.

  • Từ 70% trở lên “mua quá nhiều” = bán

  • Từ 30% trở xuống “bán quá nhiều” = mua

RSI

Như ví dụ giao dịch trên, RSI có thể giao dịch ngược chiều bằng cách đặt lệnh mua tại mức từ 30% trở xuống, đặt lệnh bán tại mức từ 70% trở lên.

Hơn nữa, nếu muốn vẽ màu cho đường ở mức 30% và 70%, bạn có thể thiết lập từ tab “mức độ”.

Thời điểm đóng lệnh tốt ở mức 30%/70% ở phía ngược lại, tuy nhiên nếu trường hợp không đạt đến mức đó, bạn nên đóng lệnh ở mức 50% để giảm rủi ro.

Nếu muốn vẽ đường tại mức 50%, bạn có thể bổ sung từ tab “mức độ” của thuộc tính RSI.

Nhược điểm của RSI và biện pháp

RSI phát huy tốt trong thị trường không có xu hướng giá di chuyển trong phạm vi nhất định, tuy nhiên, nó sẽ không có hiệu quả trong thị trường xu hướng diễn ra liên tục vì giá trị của RSI sẽ bị mắc lại mức từ 70% trở lên và 30% trở xuống.

RSI

Biểu đồ trên, là biểu đồ xu hướng tăng. Chỉ số RSI ở mức 70% trở lên và nếu bạn đặt lệnh bán trong vòng tròn màu đỏ, có nguy cơ tổn thất sẽ lan rộng.

Nên đưa ra quyết định mua và bán kết hợp với các chỉ báo xu hướng khác để ngăn chặn tổn thất lan rộng khi thị trường trở thành thị trường xu hướng như trên.

Ngoài ra, nếu giá trị RSI tăng đến mức 70% trở lên như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, tốt hơn là cắt lỗ.

Nhược điểm của RSI

Ngoài việc cắt lỗ, nếu chỉ số RSI di chuyển lên hoặc xuống, giá có xu hướng di chuyển theo hướng lên/xuống.

Cũng có thể vẽ đường xu hướng lên RSI và thực hiện giao dịch thuận chiều.

Bài viết liên quan: Cách phán đoán giao dịch bằng cách vẽ đường xu hướng cho RSI

Tóm tắt cách kiếm tiền bằng cách sử dụng chỉ số RSI

  • Từ giá trị phán đoán việc mua quá nhiều, bán quá nhiều

  • Từ 30% trở xuống là mua, từ 70% trở lên là bán

  • Có thể phán đoán mua bán bằng cách vẽ đường xu hướng lên RSI

  • Phát huy tốt trong thị trường không xu hướng. Không hiệu quả trong thị trường có xu hướng.

  • Nếu Rsi tăng/giảm hãy cắt lỗ hoặc giao dịch thuận chiều

RSI, là chỉ số của hệ động lượng phán đoán sức mạnh yếu của thị trường.

Thị trường không có xu hướng với một mức độ biến động nhất định có thể được đánh giá là “mua từ dưới 30% trở xuống và bán từ 70% trở lên”, nhưng trong thị trường có biến động thấp có thể không có dấu hiệu giao dịch rõ ràng.

Ngoài ra, thật nguy hiểm khi phán đoán việc mua và bán chỉ với RSI, vì RSI có nhược điểm rằng thua lỗ sẽ lan rộng ngay cả khi tín hiệu giao dịch xuất hiện, bạn đặt lệnh mua, bán trên thị trường có xu hướng.

Nên sử dụng kết hợp với RSI và các chỉ số xu hướng khác theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, thật nguy hiểm khi đánh giá việc mua và bán chỉ với RSI, vì có một sự sai lầm rằng sự mất mát sẽ lan rộng ngay cả khi lệnh xuất hiện cùng với dấu hiệu mua và bán trên thị trường xu hướng. Nên sử dụng kết hợp với RSI và các chỉ báo xu hướng khác theo điều kiện thị trường.

Bài viết quan liên: Cách hiển thị RSI lên biểu đồ