Bài viết này giới thiệu về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band. Bollinger band là đường thể hiện bằng độ thị của độ lệch tiêu chuẩn cho thấy mức độ biến động giá từ giá trị trung bình là bao nhiêu và phán đoán giao dịch dựa trên giá nằm tại vị trí nào trên dai ±1~±3σ.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết với hình ảnh của MT4 cho PC về cách kiếm tiền sử dụng chỉ số bollinger band bao gồm cách đặt giá trị chu kỳ của bollinger band khoảng bao nhiêu là tốt.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị bollinger band lên biểu đồ

目次

Cách sử dụng dãi bollinger band

Là cách dựa trên giao dịch ngược từ ngoài dãi -2σ~+2σ.

Bollinger band là chỉ số kỹ thuật áp dụng lý thuyết phân bố chính thức vào giao dịch.

Xác suất giá thu được vào dãi ±1σ là 68.26%, xác suất giá thu được vào dãi ±2σ là95.44% và xác suất giá thu được vào dãi ±3σ là 99.73%.

Xác suất của dãi bollinger band

  • Xác suất giá tồn tại trong khoảng “-1σ” ~ “+1σ” là 68.26%

  • Xác suất giá tồn tại trong khoảng “-2σ” ~ “+2σ” là 95.44%

  • Xác suất giá tồn tại trong khoảng “-3σ” ~ “+3σ” là 99.73%

Điều mà xác suất này cho thấy là xác suất xảy ra chỉ là 4,5% nếu giá trị hiện tại nằm ngoài đường “-2σ đến + 2σ” của dải bollinger.

Ví dụ giao dịch ngược của thị trường biến động trong phạm vi quy định

Như trong ví dụ hình ảnh giao dịch trên, đặt lệnh bán khi giá nằm ngoài + 2σ của bollinger band và đặt lệnh mua khi giá nằm ngoài -2σ. Có thể đóng lệnh tại đường cơ bản ở giữa.

Giao dịch cơ bản của dải bollinger band, là giao dịch ngược từ ngoài dải trong thị trường biến động trong phạm vi quy định, nhưng bạn cũng có thể giao dịch thuận chiều trong thị trường xu hướng.

Trong phần thiếp theo, sẽ giới thiệu cách giao dịch thuận chiều.

Cách giao dịch thuận chiều theo cách đi bộ trên vành đai (Walking the band)

Walking the band là là mô hình giá vừa biến động trong dãi ±1σ~±2σ vừa tạo xu hướng. Nó được đặt tên là Walk band là vì trông nó giống như đi bộ trên vành đai.

Walking the band

Đối với Walking the band, bạn có thể giao dịch thuận chiều bằng cách đặt lệnh mua tại +1σ trong xu hướng tăng, và đóng lệnh tạị +2σ.

Trong xu hướng giảm, bạn đặt lệnh bán tại -1σ và đóng lệnh tại -2σ.

Tóm tắt cách kiếm tiền sử dụng dải bollinger band

  • Chỉ số kỹ thuật áp dụng nguyên lý phân bố chính thức vào giao dịch

  • Giao dịch ngược chiều từ ngoài dải trong thị trường biến động trong phạm vi quy định là cơ bản

  • Giao dịch ngược chiều từ ngoài -2σ~+2σ

  • Giao dịch thuận chiều theo cách đi bộ trên dải trong thị trường xu hướng

Giao dịch theo dải bollinger band còn có những cách như Squeeze (thu hẹp) giao dịch thuận chiều tại thời điểm độ rộng trên dưới của dải trở nên hẹp hoặc Expansion (mở rộng) giao dịch thuận chiều tại thời điểm độ rộng trên dưới của dải mở rộng.

Về cơ bản, nó là giao dịch ngược trong thị trường có giá giao động trong phạm vi quy định, nhưng nó cũng tương ứng với giao dịch thuận chiều trong thị trường có xu hướng.

Bài viết liên quan: Cách hiển thị dải bollinger lên biểu đồ