là một chức năng giao dịch sao chép của cTrader được phát triển và cung cấp bởi Spotware Systems (Spotware Systems).

Giao dịch sao chép, còn được gọi là giao dịch xã hội, là hệ thống giao dịch mua bán tự động bằng cách sao chép giao dịch của người khác.

Bằng cách sử dụng cTrader Copy, bạn có thể giao dịch tự động bằng cách sao chép giao dịch của các nhà đầu tư khác đang thu lợi nhuận.

目次

Cách bắt đầu cTrader Copy

STEP1 Nhấp chuột chọn Coppy trên menu cTrader

Sau khi đăng nhập đến cTrader, nhấp chuột chọn biểu tượng tài liệu (biểu tượng copy) trên màn hình.

Màn hình giới thiệu cTrader Copy sẽ được hiển thị, nhấp chuột chọn nút “bắt đầu sao chép” của khung “nhà đầu tư”.

Nhà cung cấp chiến lược là nhà sản xuất chương trình cho giao dịch sao chép.

Bạn cũng có thể tính phí cho nhà đầu tư bằng cách cung cấp một giao dịch sao chép.

STEP2 Chọn chiến lược mong muốn

Trang đăng nhập cTID được hiển thị trong trình duyệt web. Khi bạn đăng nhập vào cTraderID (cTID), màn hình lựa chọn chiến lược sẽ được hiển thị.

Giao dịch sao chép về cơ bản là một cơ chế sử dụng trả phí được viết bởi nhà cung cấp chiến lược, nhưng cũng có giao dịch sao chép miễn phí.

STEP3 Cài đặt giao dịch

Khi bạn nhấp chuột vào start copying, màn hình cài đặt sẽ được hiển thị trong cửa sổ bật lên.

Có hai khung để thiết lập: “Account (Tài khoản)” và “Amount (Số tiền)”.

Trong trường Tài khoản, chọn tài khoản để sao chép và giao dịch.

Số tiền để xác định số tiền đặt cọc cho giao dịch sao chép. Số tiền được đặt ở đây được khấu trừ từ tài khoản và được sắp xếp cho các giao dịch sao chép.

Với các bước đơn giản trên, bạn có thể sử dụng cTrader Copy

Tuy nhiên, giao dịch sao chép không phổ biến trong các công cụ giao dịch như MT4 và MT5 cũng như cTrader.

Vì lý do, về thực tế “giao dịch sao chép không kiếm được nhiều lợi nhuận”.