Bài viết giới thiệu cách vẽ và cách sử dụng đường ngang và đường xu hướng lên biểu đồ cTrader với phiên bản PC.

cTrader là một phần mềm giao dịch vừa có cấu hình màn hình đơn giản vừa có nhiều chức năng, bao gồm giao dịch tự động, chỉ báo tùy chỉnh và chức năng cảnh báo,….

目次

Cách vẽ đường ngang và đường trend line trên cTrader

Đặt con trỏ chuột lên biểu tượng đường của thanh công cụ bên phải cTrader, nhấp chuột chọn đường mong muốn từ “đường ngang”, “đường xu hướng”.

Ngoài ra, bạn cũng có vẽ bằng cách chọn “đường dọc”, “tia” từ biểu tượng đường.

Giữ chuột trái lên biểu đồ bạn muốn vẽ đường và di chuyển nó đến vị trí mong muốn để hiển thị nó.

Với thao tác đơn giản trên, bạn đã có thể vẽ đường ngang và đường xu hướng lên biểu đồ.

Cách vẽ đường ngang chính xác

Đường ngang, là đường nối ngang các giá cao với giá cao, giá thấp với giá thấp.

Ở các khung thời gian của các biểu đồ mà tôi thường giao dịch, sẽ kết nối các giá trị thấp với nhau hoặc giá trị cao vơi nhau bằng đường mà biến động tăng hoặc biến động giảm sẽ tập trung trong quá khứ.Bạn có thể vẽ đường ngang trên bất cứ khung thời gian nào, tuy nhiên vai trò của đường kháng cự và đường hỗ trợ trở nên mạnh hơn ở khung thời gian dài.

Mũi tên khoanh tròn của ví dụ biểu đồ trên, thể hiện điểm biến động tăng hoặc biến động giảm.

Cách vẽ chính xác đường xu hướng

Đường xu hướng, là đường kết nối theo đường nghiêngの các giá thấp với giá thấp hoặc giá cao với giá cao trong biểu đồ quá khứ.

Điểm ối giá thấp với giá thấp, giá cao với giá cao tương tự với đường ngang, tuy nhiên đối với đường xu hướng, đường đã kết nối sẽ trở thành đường nghiêng của đồ thị giảm sang phải hoặc tăng sang phải.

  • Trường hợp giá đang tăng lên từ giá quá khứ sẽ kết nối các giá thấp = xu hướng tăng

  • Trường hợp giá đang giảm từ giá quá khứ sẽ kết nối các giá cao = xu hướng giảm

Như ví dụ biểu đồ trên, bạn có thể vẽ nhiều đường tương ứng tình hình thị trường.

Nếu bạn vẽ nhiều đường xu hướng và tất cả đều nằm trong cùng một xu hướng, điều đó có nghĩa là tỷ lệ tăng / giảm sẽ duy trì liên tục.

Hơn nữa, phạm vi giảm hoặc phạm vi tăng trong lúc phát sinh xu hướng có thể gần như bằng nhau.

Cách sửa/xóa đường ngang hoặc đường xu hướng

Bạn có thể sửa màu hoặc vị trí của từng đường như đường ngang, đường xu hướng đã được hiển thị.

Nhấp chuột phải lên đường mà bạn muốn sửa hoặc xóa → sửa các mục muốn sửa, sau đó nhấp chuột vào nút “OK”.

Bạn có thể điều chỉnh từng mục như “loại đường”, “vị trí hiển thị (price)”, “nhận xét”, “sao chép đối tượng”, “xóa”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển đường bằng cách giữ và di chuyển bằng chuột trái.

Khi muốn xóa, bạn có thể xóa liền nếu nhấp vào nút “xóa”.

Ví dụ sử dụng đường ngang và đường xu hướng

Ví dụ giao dịch sử dụng đường ngang

Đường ngàng, có nghĩa là giá có xác suất biến động tăng hoặc biến động giảm tại đường này trong tương lai cao.

Nếu giá nằm trên đường ngang, nó có chức năng là đường hỗ trợ, nếu giá nàm dưới đường ngang, nó có chức năng là đường kháng cự.

Bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng giao dịch,thực hiện lệnh mua nếu giá đạt đến đường hỗ trợ và thực hiện lệnh bán nếu giá đạt đến đường kháng cự.

Ví dụ giao dịch sử dụng đường xu hướng

Đối với đường xu hướng, xu hướng tăng trở thành đường hỗ trợ, xu hướng giảm trở thành đường kháng cự.

Trên đường hỗ trợ, giá có xu hướng biến động tăng, trên đường kháng cự, giá có xu hướng biến động giảm, khi giá vượt qua đường xu hướng của mỗi đường, xu hướng thị trường có khuynh hướng chuyển đổi.

Ví dụ biểu đồ trên, 1 đường xu hướng (đường màu đỏ) được vẽ song song với xu hướng tăng (đường màu xanh).

Bạn có thể nâng cao lợi nhuận bằng giao dịch thực hiện lệnh mua tại đường hỗ trợ của xu hướng tăng, thực hiện lệnh bán tại đường xu hướng sau khi vẽ đường song song. (Tại xu hướng giảm, bạn có thể giao dịch với cách giao dịch ngược lại.)

Ngoài ra, bạn còn có thể giao dịch bằng cách tham khảo đường ngang (đường chấm màu cam) trong đó phạm vi tăng và phạm vi giảm gần như bằng nhau.

Cả đường ngang và đường xu hướng không phải lúc nào cũng hoạt động giống như biến động tăng hoặc biến động giảm trên đường kháng cự và đường đẩy hỗ trợ, vì vậy nếu giá đảo ngược trước đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự, bạn hãy thực hiện chốt lời sớm, nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại sau khi đặt hàng, điều quan trọng là phải cắt lỗ sớm.

Tóm tắt cách vẽ đường ngang và đường xu hướng trên biểu đồ và cách giao dịch cTrader

  • Có thể vẽ đường từ biểu tượng đường trên thanh công cụ phía bên phải cTrader

  • Kéo và di chuyển từng đường

  • Có thể sửa/xóa đường bằng cách chọn đường và nhấp chuột phải

  • Kết nối giá trị thấp với nhau, giá trị cao với nhau thành đường

  • Đường nằm dưới giá trở thành đường hỗ trợ

  • Đường nằm trên giá trở thành đường kháng cự

  • Dễ dàng hiểu được thời điểm giao dịch bằng cách vẽ song song 1 đường với đường xu hướng

Bài viết liên quan: Cách đặt lệnh và đóng lệnh cTrader trên máy tính