目次

MACD là gì?

MACD

MACD là một chỉ số kỹ thuật sử dụng hai đường “chênh lệch giữa đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn” và “đường trung bình động của MACD” để xác định nên mua hay bán từ chu kỳ thị trường.

MACD viết tắt của “Moving Average Convergence Divergence” có nghĩa là đường trung bình động hội tụ/phân kỳ.

Bài viêt tham khảo: Cách sử dụng MACD

Cách hiển thị MACD lên MT4/MT5

Từ “cửa sổ dịch chuyển” góc trái màn hình MT4/MT5 → “chỉ số” → “hệ động lượng” → kéo và thả “MACD” lên biểu đồ muốn áp dụng.

Cách hiển thị MACD

Với màn hình thiết lập MACD, bấm OK mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Cách hiển thị MACD

Như trên, bạn có thể hiển thị MACD lên biểu đồ MT4/MT5.

MACD

Với màn hình thiết lập, bạn có thể thay đổi màu sắc.

Cách hiển thị MACD lên ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone

Chạm vào biểu tượng “f” trên màn hình biểu đồ của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào “cửa sổ chính” từ màn hình chỉ số.

MACD

Từ khung oscillators của màn hình thêm chỉ số chạm vào “MACD” → chạm vào “Xong” mà không cần thay đổi màn hình thiết lập.

Hiển thị MACD

Với thao tác trên đã hoàn thành xong việc hiển thị MACD.

Cách hiển thị MACD trên cTrader

Từ biểu tượng “f” bên trái màn hình biểu đồ cTrader → Oscillators → chọn MACD Crossover hoặc chọn MACD Histogram ở dưới MACD Crossover vẫn OK.

Màn hình cài đặt không có điểm thay đổi, vì vậy MACD sẽ hiển thị sau khi nhấp chuột chọn nút “OK”.

“MACD Crossover” hiển thị ba đồ thị của MACD, tín hiệu và biểu đồ. Nếu bạn chọn “MACD Histogram, hiển thị 2 đồ thị là MACD và tín hiệu.

Chỉ với thao tác trên, bạn đã có thể hiển thị MACD.

Cách hiển thị MACD lên ứng dụng cTrader cho smartphone

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng cTrader, chạm vào cặp tiền tệ mong muốn → chạm vào biểu tượng mở rộng từ màn hình biểu đồ → tiếp tục chạm vào biểu tượng f dưới màn hình.

Chạm vào MACD Crossover, không cần thay đổi màn hình thiết lập mà bạn vẫn có thể sử dụng, chạm tiếp vào apply trên màn hình.

Với thao tác trên, bạn có thể hiển thị MACD lên ứng dụng cTrader.

Khi đồng bộ hóa ID với cTID, chỉ số được đặt trên PC sẽ được đồng bộ hóa và hiển thị ngay cả với ứng dụng cTrader trên smartphone.