Cách đặt và đóng lệnh trên MT4 (MetaTrader4) máy tính không chỉ phổ biến với Tradeview mà còn đối với MT4 của tất cả các nhà môi giới Forex.

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp từ biểu đồ của MT4 bằng chức năng 1 nhấp chuột “oneclickclose” 1 , bạn có thể đặt lệnh dễ dàng chỉ với 1 nhấp chuột.

Trong bài viết này, giới thiệu bạn cách đặt lệnh mới và đóng lệnh với phiên bản MT4 PC trên màn hình máy tính.

Bằng cách mở “Tài khoản X Leverage (Tài khoản tiêu chuẩn)” hoặc “Tài khoản ILC” của Tradeview, bạn có thể sử dụng MT4.

Bài viết tham khảo: Loại tài khoản Tradeview và cách chọn tài khoản khuyên dùng Tradeview

Trang web ngoài: Cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên MT4 smartphone

目次

Cách đặt lệnh mới trên MT4

Cách đặt lênh mới trên MT4, có 4 cách lớn được chia dưới đây

Vì không có vấn đề với bất kỳ cách đặt lệnh nào, do đó bạn hãy đặt lệnh theo cách dễ sử dụng tùy sở thích của bạn.

Tài khoản của Tradeview, 1 lô = 100,000 đơn vị tiền tệ.

Tài khoản X Leverage, có thể giao dịch với 0.01 lô (1,000 tiền tệ). Tài khoản ILC có thể giao dịch với 1 lô (10,000 tiền tệ).

Cách sử dụng chức năng giao dịch bằng 1 nhấp chuột

Cách dễ nhất và nhanh nhất để giao dịch trong việc đặt lệnh là cách đặt lệnh bằng cách sử dụng chức năng giao dịch 1 nhấp chuột.

Nhập số lô giao dịch trên nút mua và bán (sell và buy) được hiển thị ở phía trên bên trái của biểu đồ, khi nhấp vào “SELL (bán)” hoặc “BUY (mua)” lệnh sẽ được thực thi với giá hiển thị ngay lập tức.

Nếu nút giao dịch 1 nhấp chuột không được hiển thị, bạn có thể hiển thị bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ → nhấp vào “one click trading”.

Chức năng giao dịch 1 nhấp chuột chỉ có thể thực hiện cho đặt lệnh thị trường.

Trường hợp đặt lệnh chờ chỉ định giá, hãy đặt lệnh theo cách hiển thị màn hình đặt lệnh dưới đây.

Cách hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách nhấp chuột phải lên màn hình biểu đồ

Nhấp chuột phải lên màn hình biểu đồ muốn giao dịch → nhấp vào “giao dịch” → “đặt lệnh mới”, như vậy bạn đã có thể hiển thị màn hình đặt lệnh.

Cách hiển thị màn hình đặt lệnh từ nút đặt lệnh mới (new order)

Sau khi nhấp chọn biểu đồ muốn giao dịch, nhấp chuột vào nút “new order” của khung menu, bạn có thể hiển thị màn hình đặt lệnh.

Cách hiển thị màn hình đặt lệnh từ bảng giá

Bằng cách nhấp đúp chuột vào cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu muốn giao dịch từ khung bảng giá, bạn có thể hiển thị màn hình đặt lệnh.

Trường hợp đặt lệnh thị trường

Nếu đặt lệnh thị trường, lệnh sẽ được thực thị ngay chỉ bằng việc “(1) nhập số lô”, “(2) chọn lệnh thực thi theo thị trường tại ô loại”, “(3) nhấp chuột chọn nút “bán bởi thị trường” hoặc “mua bởi thị trường”.

Trường hợp đặt lệnh chờ

Nếu đặt lệnh bằng cách chỉ định giá, bạn sẽ đặt bằng cách đặt lệnh chờ.

Lệnh chờ được thực hiện bằng cách “(1) nhập số lô giao dịch”, “(2) chọn lệnh chờ”, “(3)chọn loại lệnh chờ và nhập giá” → nhấp chuột vào đặt.

Buy Limit (Chờ mua giá thấp)

Nếu muốn mua khi giá thấp

Sell Limit (Chờ bán giá cao)

Nếu muốn bán khi giá cao

Buy Stop (Chờ mua giá cao)

Nếu muốn mua khi giá cao

Sell Stop (Chờ bán giá thấp)

Nếu muốn bán khi giá thấp

Cách đóng lệnh ở MT4

Trường hợp đóng lệnh thị trường

Lệnh thực thi theo thị trường được đóng ngay khi bạn nhấp chuột chọn dấu x phía phải ngoài cùng của mục lệnh mà bạn muốn đóng từ tab “giao dịch” trong khung terminal dưới màn hình MT4.

Trường hợp đóng lệnh chờ

Nếu bạn muốn (chốt lời hoặc cắt lỗ) đóng lệnh bằng cách chỉ định giá mà không phải đóng tức thì, bằng cách nhấp đúp chuột vào lệnh muốn đặt, màn hình thay đổi lệnh được hiển thị.

Trường hợp muốn chỉ định giá cắt lỗ, nhập giá vào “dừng lỗ”.

Trường hợp muốn chỉ định giá chốt lời, nhập giá vào “dừng lời”.

Bạn có thể nhập một trong hai hoặc cả hai đều OK. Cuối cùng, nhấp vào nút “chỉnh sửa” để đặt hàng.

Trường hợp sửa lệnh đã thiết lập, mở lại màn hình đặt lệnh, thay đổi giá trị của giá là OK.

Trường hợp muốn hủy, nếu sửa ô giá thành “0”, nhấp chuột vào nút sửa thì lệnh sẽ được hủy.

Tóm tắt cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên MT4 PC

  • Nếu đặt lệnh thực thi theo thị trường, chức năng giao dịch bằng 1 nhấp chuột là cách đơn giản nhất

  • Đặt lệnh chờ cũng chỉ cần chọn nhập “số lô, loại lệnh, giá” trên màn hình đặt lệnh

  • Có thể đóng tức thì lệnh thực thi theo thị trường chỉ với 1 nhấp chuột vào dấu x

  • Có thể đóng lệnh chờ bằng cách nhập giá vào “dừng lỗ”, “dừng lời”

Với MT4 PC, về cơ bản, từ màn hình đặt lệnh, bạn có thể chọn và nhập 3 mục “số lô, loại lệnh, giá”, vì vậy bạn có thể đặt hoặc đóng lệnh cơ bản.

Đối với người sử dụng MT4 lần đầu, trước tiên hãy thử mở tài khoản demo dành cho luyện tập miễn phí.

Trang web ngoài Cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên MT4 smartphone