MT4 (MetaTrader4), có thể dễ dàng hiển thị chỉ số (Indicator) khác nhau lên biểu đồ cặp tiền tệ.

Bằng cách hiển thị chỉ số lên biểu đồ, bạn có thể phán đoán tín hiệu giao dịch. Bài viết này giới thiệu cách hiển thị chỉ số lên MT4 máy tính bằng màn hình máy tính.

Trang web ngoài: Cách hiển thị chỉ số lên MT4 smartphone

Chỉ số trong ký hiệu tiếng Anh là “Indicator”.

目次

Hiển thị chỉ số từ cửa sổ dịch chuyển (navigator) của MT4

Đối với phiên bản máy tính, chỉ cần chọn tên chỉ số, kéo và thả vào biểu đồ mong muốn từ “cửa sổ dịch chuyển” phía bên trái màn hình MT4, bạn sẽ hiển thị được chỉ số.

Để hiển thị chỉ số lên biểu đồ, chỉ với thao tác đơn giản này.

MT4 của Tradeview, cài đặt sẵn vài chục loại từ ban đầu.

Chỉ số MT4 tiêu biểu

Có hàng trăm loại chỉ số, không giới hạn ở MT4, nhưng các chỉ số thường được sử dụng từ những năm 1990 khi giao dịch Forex bắt đầu trên Thế giới đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Đặc biệt, 5 loại chỉ số sau đây là các chỉ số tiêu biểu mà các nhà đầu tư tổ chức, quỹ và các chuyên gia khác sử dụng. Bằng cách tìm hiểu cách sử dụng chính xác của chỉ số tiêu biểu, bạn có thể làm cho nó hữu ích cho các giao dịch ngoại hối.

Ví dụ hiển thị chỉ số

Từ các chỉ số tiêu biểu, dưới đây sẽ giới thiệu cách hiển thị Moving Average (đường trung bình động) lên biểu đồ như một ví dụ.

Chọn “cửa sổ dịch chuyển” → “chỉ số” → “xu hướng” → “Moving Average” bên trái màn hình MT4, giữ chuột trái sau đó nhả chuột trái lên biểu đồ bạn muốn hiển thị. (kéo và thả)

Các thuộc tính của biểu đồ được hiển thị, vì vậy nhấp chuột chọn “OK” sau khi thay đổi theo sở thích của bạn.

Ở đường trung bình động, nếu thay đổi tối thiểu 3 mục “chu kỳ”, “phương thức MA”, “dáng” là OK

Mục dáng, bạn có thể thay đổi màu sắc biểu đồ và độ dày của đường.

Chu kỳ của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động, thể hiện giá trị trung bình của số nến của chu kỳ đã cài đặt trên biểu đồ nến trong quá khứ thành đồ thị.

Khi chu kỳ là “14”, có nghĩa nó đang thể hiện giá trị trung bình cho 14 cây nến trong quá khứ.

Nếu hiển thị đường trung bình động của chu kỳ 14 lên biểu đồ ngày, nó sẽ trở thành đường trung bình động của 14 ngày, nếu hiển thị đường trung bình động của chu kỳ 14 lên biểu đồ 1 giờ, nó sẽ trở thành đường trung bình động của 14 giờ.

Tiêu chuẩn của chu kỳ sẽ thiết lập

Tiêu chuẩn sẽ cài đặt chu kỳ đường trung bình động khác nhau tùy vào khung thời gian của biểu đồ.

Thị trường ngoại hối đóng cửa vào thứ 7 và chủ nhật, mặc dù hiển thị giá trung bình của chu kỳ tốt phân chia theo 1 tuần hoặc 1 tháng,…tuy nhiên 5 ngày, 22 ngày thường được sử dụng trên biểu đồ ngày.

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
1 giờ4, 8, 12, 24, 36、48、72, 96, 120,...
1 ngày5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 22 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
1 tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
1 tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,...

Phương thức của đường trung bình động

Phương thức của đường trung bình động có nghĩa là loại đường trung bình động. Đường trung bình động có 4 loại dưới đây, đồ thị khi đã hiển thị từng loại sẽ khác nhau 1 ít.

  • Đường trung bình động đơn giản (MA): Hiển thị trên MT4 là “Simple”

  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Hiển thị trên MT4 là “Exponential”

  • Đường trung bình động trượt (SMMA): Hiển thị trên MT4 là “Smoothed”

  • Đường trung bình động có trọng số (WMA): Hiển thị trê MT4 là “LinearWeighted”

Thông thường sẽ chọn đường trung bình động đơn giản (Simple) hoặc đường trung bình động hàm mũ (Exponential).

Như trên, bạn đã có thể hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ.

Trang web ngoài: cách hiển thị chỉ số lên MT4 smartphone