Công cụ giao dịch Forex cTrader, hỗ trợ trên 3 thiết bị đầu cuối “Windows”, “iOS” và “Android”, bằng cách cài đặt vào các thiết bị đầu cuối của máy tính hay smartphone, bạn có thể sử dụng cTrader.

Cách cài đặt cTrader đơn giản hoàn thành chỉ với 1 phút. Bài viết lần này giới thiệu cTrader bằng hình ảnh tương ứng mỗi thiết bị đầu cuối.

Đối với máy tính Mac, phần mềm của cTrader không hỗ trợ, do đó, bạn có thể giao dịch trực tiếp từ “Trình duyệt web”.

Tất nhiên, bạn có thể giao dịch từ trình duyệt web không chỉ trên máy Mac mà còn trên máy tính Windows.

Trang web ngoài Trình duyệt web cTrader

目次

Cách cài đặt cTrader trên máy tính Windows

STEP1: Cách tải program cTrader

Đặt con trỏ chuột vào “cTrader” trên trang cài đặt phần mềm giao dịch của trang web chính thức Tradeview, nhấp chuột chọn link “Doawload Platform”

Trang web ngoài màn hình tải hện thống giao dịch Tradeview trang web chính thức Tradeview

STEP2: Cài đặt cTrader lên máy tính window

Nhấp đúp chuột vào file “ctrader-tradeviewmarkets-setup.exe” đã tải và bắt đầu cài đặt.

Hình ảnh trên là hình ảnh chụp lại từ Windows 10, nhưng nó có thể được cài đặt theo cùng một cách với Windows 7.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt cTrader.

Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng cTrader sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính. Bạn có thể khởi động cTrader bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng.

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết hơn về cách cài đặt và cách đăng nhập cTrader.

Cách đăng nhập cTrader bằng cách cài đặt cTrader vào máy tính

Cách cài đặt cTrader vào iOS (iPhone/iPad)

Cài đặt cTrader từ App Store

Khi nhập “cTrader” vào ô tìm kiếm “App Store“, cTrader của mỗi nhà môi giới Forex được hiển thị trên màn hình, vì vậy hãy chọn “Tradeview Markets cTrader” và cài đặt nó.

Với thao tác đơn giản trên, việc cài đặt cTrader phiên bản iOS được hoàn thành.

Sau khi kết thúc việc cài đặt, biểu tượng cTrader được hiển thị trên màn hình, bằng cách chạm vào nó, cTrader sẽ khởi động.

Bài viết liên quuan: Cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên cTrader smartphone

Bài viết liên quan Cách mở tài khoản Tradeview từ smartphone

Cách cài đặt cTrader trên Android

Khi nhập “cTrader” vào ô tìm kiếm “Google Play” title=”Google Play” target=”_blank”>App Store“, cTrader của mỗi nhà môi giới Forex được hiển thị trên màn hình, vì vậy hãy chọn “Tradeview Markets cTrader” và cài đặt nó.

Với thao tác đơn giản trên, việc cài đặt cTrader phiên bản iOS được hoàn thành.

Sau khi kết thúc việc cài đặt, biểu tượng cTrader được hiển thị trên màn hình, bằng cách chạm vào nó, cTrader sẽ khởi động.

Bài viết liên quuan: Cách đặt lệnh mới và đóng lệnh trên cTrader smartphone

Bài viết liên quan: Cách mở tài khoản Tradeview từ smartphone

Như đã đề cập ở trên, mặc dù đã được giới thiệu cách cài đặt cTrader trên “Windows” “iOS” “Android”, nhưng cTrader có thể giao dịch từ trình duyệt web mà không cần cài đặt.

Trang web ngoài Trình duyệt web cTrader